2022 11 15 نرخى زێڕی

☀️ ئەمڕۆ 15 – 11 – 2022

▪️ ئۆنسەی زێر 🟢 1776.70 دۆلار

🔹 زێڕی عەیار 21 به 372 هەزار دینار
🔹 زێڕی عەیار 18 به 317 هەزار دینار

🔹 زێڕی عەیار 22 به 388 هەزار دینار
🔹 زێڕی عەیار 24 به 423 هەزار دینار

By ئابوري نيوز