نرخى زێڕی 17 – 10 – 2022

☀️ ئەمڕۆ 17 – 10 – 2022

▪️ ئۆنسەی زێر 🟢 1653.20 دۆلار

🔹 زێڕی عەیار 21 به 356 هەزار دینار
🔹 زێڕی عەیار 18 به 303 هەزار دینار

🔹 زێڕی عەیار 22 به 360 هەزار دینار
🔹 زێڕی عەیار 24 به 393 هەزار دینار

By ئابوري نيوز