نرخی زێڕی 10 – 10 – 2022

▪️ ئۆنسەی زێر 🟢 1685.60 دۆلار

🔹 زێڕی عەیار 21 به 358 هەزار دینار
🔹 زێڕی عەیار 18 به 301 هەزار دینار

🔹 زێڕی عەیار 22 به 368 هەزار دینار
🔹 زێڕی عەیار 24 به 401 هەزار دینار

By ئابوري نيوز