نرخی زێڕ 06 – 10 – 2022

☀️ ئەمڕۆ 06 – 10 – 2022

▪️ ئۆنسەی زێر 🟢 1714.60 دۆلار

🔹 زێڕی عەیار 21 به 362 هەزار دینار
🔹 زێڕی عەیار 18 به 306 هەزار دینار

🔹 زێڕی عەیار 22 به 374 هەزار دینار
🔹 زێڕی عەیار 24 به 407 هەزار دینار

By ubnt