نیشانەکانی کەمخوێنی بەهۆی کەمی ئاسنەوە

  1. نەبوونی ئارەزوو بۆ خواردنی ژەمەکان
  2. زیادەڕۆی کردن لە خواردنی سەهۆڵ، خواردنەوە گازیەکن، نیشاستە
  3. شکانی نینۆکەکان بە ئاسانی
  4. ئازار و هەوکردن لە زماندا
نیشانەکانی کەمخوێنی بەهۆی کەمی ئاسنەوە
  1. سارد بوونی دەست و قاچ
  2. توشبوون بە سەرگێژخواردن وئازاری سەر
  3. لاوازی جەستەی و بێڕەنگ بوونی پێست
  4. مادوێتی زۆر و بە بەردەوامی.

https://t.me/hawalaburi

By ubnt