نرخی زێڕ

نرخی زێڕ

نرخی زێڕ 2023-3-18

نرخی زێڕ 2023-3-18

☀️ ئەمڕۆ 18 - 03 - 2023 ▪️ ئۆنسەی زێر 🟢 1989.10 دۆلار 🔹 زێڕی عەیار 21 به 447 هەزار دینار🔹 زێڕی عەیار 18 به 380 هەزار دینار 🔹 زێڕی عەیار 22 به 465 هەزار دینار🔹 زێڕی عەیار 24 به 515 هەزار دینار ▪️ نرخی دۆلار $100---156.500
Read More
ئەمڕۆ 17 – 11 – 2022 نرخى زير

ئەمڕۆ 17 – 11 – 2022 نرخى زير

☀️ ئەمڕۆ 17 - 11 - 2022 ▪️ ئۆنسەی زێر 🟢 1768.10 دۆلار 🔹 زێڕی عەیار 21 به 368 هەزار دینار🔹 زێڕی عەیار 18 به 316 هەزار دینار 🔹 زێڕی عەیار 22 به 386 هەزار دینار🔹 زێڕی عەیار 24 به 421 هەزار دینار ▪️ نرخی دۆلار $100---148.300
Read More
2022 11 15 نرخى زێڕی

2022 11 15 نرخى زێڕی

☀️ ئەمڕۆ 15 - 11 - 2022 ▪️ ئۆنسەی زێر 🟢 1776.70 دۆلار 🔹 زێڕی عەیار 21 به 372 هەزار دینار🔹 زێڕی عەیار 18 به 317 هەزار دینار 🔹 زێڕی عەیار 22 به 388 هەزار دینار🔹 زێڕی عەیار 24 به 423 هەزار دینار
Read More